_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"www.wat-betekent.nl/wordpress","urls":{"Home":"http://www.wat-betekent.nl","Category":"http://www.wat-betekent.nl/category/bedrijfsleven/","Archive":"http://www.wat-betekent.nl/2015/03/","Post":"http://www.wat-betekent.nl/wat-is-tidal/","Page":"http://www.wat-betekent.nl/over-de-site/2014-q1-statistieken/"}}_ap_ufee


SOPA betekent Stop Online Piracy Act

De SOPA is een voorstel voor een wet die in Amerika wordt overwogen om daadwerkelijk in te voeren. Het is een poging om (web)piraterij wereldwijd tegen te gaan, het is dusdanig groot dat het het einde van een vrij internet zou kunnen zijn. SOPA geeft bedrijven de mogelijkheid om een complete site onbereikbaar wordt gemaakt en dat de domeinnaam wordt verwijderd uit de zoekmachines, als er sprake is van een copyright-inbreuk. Lees verder…


Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Ondanks de zorg en aandacht die aan de samenstelling van deze website besteed wordt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist of achterhaald door de tijd is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

De op (of via) deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Wat Betekent? heeft als doel de gebruiker te informeren en aanknopingspunten te geven voor een verdere zoektocht naar informatie, hulp, aankoop, etc.

Wat Betekent? aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, die beschikbaar is op deze website.


Tags: , , , , , , , , , , , ,