_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"www.wat-betekent.nl/wordpress","urls":{"Home":"http://www.wat-betekent.nl","Category":"http://www.wat-betekent.nl/category/bedrijfsleven/","Archive":"http://www.wat-betekent.nl/2015/09/","Post":"http://www.wat-betekent.nl/morene/","Page":"http://www.wat-betekent.nl/over-de-site/vouw-je-eigen-auto/"}}_ap_ufee


Een lijstduwer is iemand die de lijst duwt

Een lijstduwer is een bekend persoon die op een niet verkiesbare plek onderaan de lijst staat. Deze persoon wil niet in de gemeenteraad, of het kabinet maar geeft wel steun aan de partij. Lees verder…


Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


NCSC betekent Nationaal Cyber Security Centrum

Het NCSC is operationeel sinds 1 januari 2012 en vanaf dat moment wordt er invulling gegeven aan de missie: het vergroten van de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein. Op die manier probeert het NCSC een veilige, open en stabiele informatiesamenleving te behouden. Al onze bankzaken, afspraken, online inkopen, etc. doen we tegenwoordig allemaal digitaal, waardoor we steeds meer afhankelijk zijn van ICT. Lees verder…


Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


VSO betekent Verbond Sectorwerkgevers Overheid

Het VSO is eind 1992 opgericht door werkgevers in de overheidssector met als doel de gezamenlijke belangen te behartigen. Dit doet de VSO met name bij het kabinet waarbij het onderhandelt over bijvoorbeeld financiering van de arbeidsvoorwaarden, de CAO’s. Het VSO neemt ook deel in verschillende werkgroepen en heeft een functie als centraal informatiepunt.


Tags: , , , , , , , , , , ,


Formeren betekent samenstellen

In Nederland wordt formeren vooral gebruikt na de Tweede kamerverkiezingen, dan begint namelijk het proces van de kabinetsformatie. De Koning/Koningin van het land vraagt advies over een niet te vormen kabinet. Daarna wordt 1 of meerdere informateurs aangesteld om de mogelijkheid te onderzoeken welke kabinetsformaties er mogelijk zijn om een kabinet met voldoende steun in de Kamer te realiseren. De informateur voert hiervoor gesprekken met de verschillende fractievoorzitters en brengt verslag uit aan de Koning/Koningin. Hierna begint het onderhandelen met de fractievoorzitters over de verdeling van de posten en de te vormen regeringscoalitie. Het resultaat is een concept-regeerakkoord dat de informateur weer bij de Koning/Koningin neerlegt. De volgende stap is om een formateur aan te stellen (vaak de toekomstig minister-president) om alles in orde te maken.


Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Een coalitie is een samenwerkingsverband

Een coalitie wordt vooral gebruikt in de politiek en is dus een verbond tussen verschillende partijen. In de Tweede Kamer is het nodig om een meerderheid te hebben om goed te kunnen functioneren, aangezien er veel partijen in Nederland zijn, komt het er meestal op neer dat er een coalitie gevormd wordt om tot deze meerderheid te komen. In dat geval hebben we het over een meerderheidscoalitie, het is ook mogelijk een minderheidscoalitie te vormen (dit komt vaak voor in Scandinavische landen). Een probleem met een coalitieregering/coalitiekabinet is dat het inefficiënt kan zijn omdat er een vaak wordt afgeweken van de standpunten om samen te kunnen werken.


Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,