Fotosynthese vindt plaats in de bladeren van planten.

Fotosynthese is een biologisch proces waarbij grote planten (zon)licht gebruiken om koolstofdioxide en water om te zetten in glucose. Alle leven op de aarde is hiervan afhankelijk. Het proces komt vooral voor in (groene) planten en bacterien.


Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,