Loonheffingskorting is een bundeling van verschillende kortingen

Het grootste gedeelte van de korting komt van de algemene heffingskorting, en deze is (naar boven afgerond) € 2.000. Door deze korting zal er minder loonheffing worden ingehouden en betaal je dus ook minder belasting. In principe heeft iedere werknemer recht op deze korting, maar deze mag maar bij 1 werkgever (of uitkeringsinstantie) worden aangevraagd/uitgekeerd. Lees verder…


Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Loonheffing is een heffing over het verdiende loon

Loonheffing wordt ingehouden op: loon, vakantiegeld, gratificaties, provisies en stagevergoedingen, uitkeringen (VUT, AOW, WW, WAO/WIA, etc.) en wordt afgedragen aan de Belastingdienst.


Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,