Propaganda betekent verkondigen

Bij propaganda gaat het vaak om politiek, waar het gaat om aanhangers te winnen voor een bepaalde opvatting of een standpunt. Propaganda gaat om alle activiteiten waarmee wordt gepoogt om anderen over te halen. Lees verder…


Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,


Oppositie betekent tegenover

In de politiek is de oppositie de partijen die niet deelnemen aan de regering. Meestal is het zo dat de oppositie bestaat uit alle partijen die niet in de uitvoerende macht zijn vertegenwoordigd, dit is echter niet altijd het geval. Lees verder…


Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,


NRTO betekent Nederlandse Raad voor Training en Opleiding

De NRTO is de overkoepelennde brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus en heeft een belangrijke rol bij het op de agenda zetten van particuliere opleidingen in Nederland. Lees verder…


Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Een afgezant is een vertegenwoordiger

Een afgezant is iemand die als officiëe vertegenwoordiger naar een andere partij gestuurd wordt.
Men heeft het vaak in politieke sferen over een afgezant, als een belangrijk niet in staat is om ergens langs te gaan, wordt een afgezant gestuurd, of als er dubbele afspraken gemaakt worden, wordt er een afgezant gestuurd. Lees verder…


Tags: , , , , , , , , ,


BREIN betekent Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland

De stichting BREIN is een Nederlandse organisatie die zich inzet tegen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van auteurs, uitgevers, producten, kunstenaars en distributeurs van film, muziek, video en software. BREIN is in 1998 opgericht en zoekt online en offline naar piraterij. Lees verder…


Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,