ZZP staat voor Zelfstandige Zonder Personeel. Een ZZP’er is meestal één persoon die diensten of producten verkoopt en daarvoor de klanten een factuur stuurt. De ZZP’er moet ingeschreven staan in de Kamer van Koophandel.

Niet alle zelfstandigen zonder personeel zijn zzp’er. Een zelfstandige die zonder personeel bijvoorbeeld een tabakszaak runt, wordt niet als zzp’er beschouwd door de officiële instanties (ministeries, vakbonden, MKB, UWV). Er is een aantal criteria waaraan een zzp’er moet voldoen. Deze zijn vaag; een duidelijke definitie is nog niet voorhanden, onderstaande kenmerken gelden in het algemeen voor een zzp’er:

  • Heeft geen personeel in dienst.
  • Zit niet in de detailhandel.
  • Heeft meerdere opdrachtgevers en wordt betaald per opdracht.
  • Heeft geen of slechts in beperkte vorm een eigen bedrijfsruimte.
  • Verricht werk dat normaal gesproken meestal in dienstverband wordt verricht.
  • Verricht de werkzaamheden niet op eigen initiatief, alleen na opdrachtverstrekking.
  • Draagt verantwoording voor de eigen werkzaamheden.
  • Beperkt zich veelal tot het inbrengen van kennis en vaardigheden op eigen vakgebied.
  • Investeert niet of nauwelijks in gebouwen, grond, kapitaalgoederen en dergelijke.

Tags: , , , , , , , , , , , ,