Wat betekent afkalven?

Afkalven betekent afbrokkelen

Afkalven (ook wel inglijden genoemd) is het in elkaar zakken van oevers van waterlopen. Het afkalven kan in 2 richtingen: de stromingsrichting van het water en de dijk/oever liggen parallel of staan haaks op elkaar. Naast erosie door stromend water kan het te zwaar belasten van de grond (door bebouwing of zwaar verkeer) kan afkalvingen veroorzaken. Het afkalven kan worden tegengegaan door het plaatsen van beschoeiingen of andere oeverbeschermingen.

Laat een bericht achter

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.