Wat betekent BOinK?

BOinK betekent Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang

BOinK is een vereniging die de positie van ouders in de kinderopvang (en peuterspeelzalen) ondersteunt en versterkt. Landelijk behartigt BOinK de belangen van de ouders bij beleidsmakers en in adviesraden, waardoor BOinK invloed uitoefent op de wet- en regelgeving (BOinK is nauw betrokken bij de ontwikkelingen omtrent de Wet kinderopvang en de Geschillencommissie kinderopvang. BOinK stelt zich als doel om ouders en oudercommissies te voorzien van informatie (over regelgeving, prijzen kwaliteit, etc.). BOinK benadrukt dat een oudercommissie (wettelijk verplicht) voor beide partijen belangrijk is voor de communicatie met ouders. Meer informatie over BOinK is te vinden op de website.

Afbeelding afkomstig van:
https://www.radavi.nl/


Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Laat een bericht achter

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!