Wat betekent CPI?

CPI betekent Consumer Price Index

De CPI is een Amerikaanse index van consumptieprijzen en meet de evolutie van de kostprijs van noodzakelijke goederen en diensten die gezinnen verbruiken, in Nederland wordt het ook gebruikt en is het de consumentenprijsindex. Het CPI geeft de gemiddelde prijsstijging aan van het totale pakket goederen en diensten dat door de groep gekocht wordt, de prijsstijging wordt uitgedrukt t.o.v. het basisjaar. Het CPI is de maatstaf waarmee de jaarlijkse inflatie gemeten wordt. Het is een samengesteld en gewogen indexcijfer waar elke productgroep meetelt naar relatieve belangrijkheid. De wegingsfactoren worden periodiek opnieuw bepaald d.m.v. een budgetonderzoek. Niet iedereen heeft natuurlijk dezelfde producten en diensten die het gebruikt, dus de gemiddelde prijsstijging is voor weinig mensen exact de juiste. Om die reden berekent het CBS voor verschillende belangengroepen een apart CPI die berekend is op afwijkende wegingsfactoren. Bij jongeren zullen uitgaven voor ontspanning zwaarder tellen, bij bejaarden de uitgaven voor gezondheidszorg.

Afbeelding afkomstig van:
Nick Youngson


Laat een bericht achter

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.