Wat is een subsidie?

Subsidie is steun van de overheid

Subsidie komt van het Latijnse woord subsidium, wat zoveel betekent als hulp, ondersteuning. Subsidie is eigenlijk een (tijdelijke) bijdrage van de overheid (of in sommige gevallen van een organisatie) ten behoeve van het starten / uitbreiden van een activiteit waarvan het economische belang niet direct voor de hand ligt. als het belang wel voor de hand ligt, dan is het meestal een investering en geen subsidie. Subsidies zijn er in verschillende vormen, maar het gaat altijd om financiële steun: het kan zijn dat er minder belasting betaald hoeft te worden, het leveren van geld, of het geven van een garantie. De subsidie wereld is vaak wel een lastige wereld: er zijn vaak regels of voorwaarden aan een subsidie verbonden, en de ene subsidie is eenmalig en de andere is voor meerdere jaren. Ook zijn er gevallen waarbij de ene subsidie de andere weer uitsluit, het is dus zaak om een en ander goed uit te (laten) zoeken, en dat geld voor de ondernemer maar ook voor de instantie die de subsidie uitgeeft natuurlijk. Wil je bijvoorbeeld meedoen aan een Europees subsidieprogramma, bijvoorbeeld Horizon 2020 want 70 miljard euro te besteden heeft, dan doe je er verstandig in om een bureau als subsidies Venture Campus in te schakelen: voor hen is het dagelijks werk, en zo kun je zelf als ondernemer ook weer doen waar je goed in bent.Laat een bericht achter

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.