Tag: adviesorgaan

Wat is een regent?

Een regent is een bestuurder Een regent (of regentes) is een bestuurder die namens een andere persoon (of personen) optreedt. Lange tijd was de term regent gangbaar voor bestuurders …

Wat betekent NSWO?

NSWO betekent Nederlandse vereniging voor Slaap/Waak Onderzoek De NSWO is een (onafhankelijke) vereniging van en voor professionals op het gebied van slaapstoornissen en slaap. De vereniging heeft aandacht voor …

Wat betekent SER?

SER betekent Sociaal-Economische Raad De SER adviseert de Nederlandse regering over de hoofdlijnen van het te voeren (sociaaleconomisch) beleid. De SER is een adviesorgaan van ondernemers, werknemers en onafhankelijke …

Wat betekent CPB?

CPB staat voor Centraal Planbureau, een adviesorgaan voor het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken. Het CPB heeft toegang tot vertrouwelijke beleidsinformatie en kan dus een oordeel geven over de …
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!