Tag: arbeidsloon

Wat betekent arbeidsloon?

Arbeidsloon is loon wat een arbeider verdient Arbeidsloon (loon, salaris) is de tegenprestatie voor arbeid en wordt betaald door de werkgever aan de werknemer. Loon is een vorm van …