Tag: asielaanvraag

Wat betekent AZC?

AZC betekent AsielZoekersCentrum Een AZC is een opvangcentrum voor asielzoekers die tijdelijk in een land verblijven todat er over de asielaanvraag is beslist. In Nederland wordt deze opvang gedaan …

Wat betekent COA?

COA betekent Centraal Orgaan opvang Asielzoekers Is COA is voor de Nederlandse samenleving de opvangorganisatie die zorgt voor opvang van vreemdelingen. Het COA biedt mensen in een kwetsbare positie …
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!