Tag: AWBZ

Wat betekent PGB?

PGB betekent Persoonsgebonden Budget Een persoonsgebonden budget is een budget in de AWBZ (voor zorg en begeleiding) of in de Wmo (voor hulp bij het huishouden en voorzieningen). Het …

Wat betekent Wmo?

WMO betekent Wet Maatschappelijke Ondersteuning De WMO geldt per 1 januari 2007 en zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. De wet is een vervanging …