Tag: beschreven

Wat betekent PvE?

PvE betekent Programma van Eisen en Wensen Een PVE wordt vaak beschreven bij officiele documenten, veel in de overheidssfeer. Als het gaat om een website van een Gemeentelijke dienst …

Wat betekent BiSL?

BiSL betekent Business Information Services Library BiSL is een framework waarin processen van het functioneel beheer en van informatiemanagement worden beschreven. BiSL geeft handvaten om de communicatie te stroomlijnen …