_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"www.wat-betekent.nl/wordpress","urls":{"Home":"https://www.wat-betekent.nl","Category":"https://www.wat-betekent.nl/category/bedrijfsleven/","Archive":"https://www.wat-betekent.nl/2017/03/","Post":"https://www.wat-betekent.nl/kikkertiendaagse/","Page":"https://www.wat-betekent.nl/over-de-site/knutsel-je-eigen-mascotte/","Attachment":"https://www.wat-betekent.nl/wp-1478021006131-png/"}}_ap_ufee


Smog is luchtverontreiniging

Smog is een samenvoeging van de Engelse woorden smoke (rook) en fog (mist). In Nederland wordt de term gebruikt als er verhoogde luchtverontreiniging geconstateerd is. Elk uur wordt de concentratie van ozon, fijn stof, stikstofdioxide en zwaveldioxide in de lucht gemeten. Als deze concentraties hoger zijn dan de (door de EU) vastgestelde normen is er sprake van smog. De RIVM informeert hierover.

Smog kan gezondheidsklachten veroorzaken aan de luchtwegen. Vooral mensen met chronische aandoeningen aan longen (bijv. astma) kunnen hier last van hebben.

Lees verder…ME betekent Myalgische Encefalomyelitis

ME is de afkorting die gebruikt wordt voor de ziekte Myalgische Encefalomyelitis, die soms ook wordt aangeduid als CVS (Chronisch Vermoeidheids Syndroom). Mensen die hier aan leiden ervaren een lichamelijke en mentale vermoeidheid door inspanning, spierpijn, een griepachtige malaise, en andere vermoeidheidsproblemen die niet verdwijnen door slaap. Gevolgen hiervan zijn onder andere verlies van concentratie, slaapstoornissen, balansverstoring, stemmingswiselingen, verlies van korte-termijn geheugen. Lees verder…Thuiszorg is zorg bij de mensen thuis

Thuiszorg is van alles: het verzorging, verpleging of huishoudelijke hulp zijn. Wanneer men thuis de zorg ontvangt, kunnen de mensen langer thuis blijven wonen. Lees verder…WTCG betekent Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en gehandicapten

De WTCG regelt dat gehandicapten, chronisch zieken, ouderen en arbeidsongeschikten een tegemoetkoming kunnen ontvangen voor de extra kosten die zij maken i.v.m. de ziekte. Vaak moeten er extra kosten gemaakt worden vanwege de ziekte of beperking te denken valt aan: extra kosten voor kleding, beddengoed, vervoer naar zorginstelling, extra energiekosten, etc. Voor dit soort kosten kan een tegemoetkoming uit de WTCG worden aangevraagd. De verschillende groepen die recht hebben op een tegemoetkoming moeten aan verschillende voorwaarden voldoen om daadwerkelijk de tegemoetkoming te ontvangen, het bedrag dat je dan krijgt ligt tussen de &eur; 153,- en &eur; 510,-. Lees verder…Slaapapneu is een slaapstoornis

Mensen die last hebben van slaapapneu hebben perioden van ademstilstand tijdens de slaap. Iedereen heeft wel eens slaapapneus in zijn slaap, maar men spreekt van een slaapapneusyndroom (SAS) wanneer dit vaker van 5 keer per uur voorkomt. De hersenen geven een signaal om wakker te worden (vaak met een schok) en daarna wordt de ademhaling weer voortgezet.

Er zijn twee soorten apneu:

  1. Spieren die ontspannen, waardoor de tong in de keel de ademhaling kan blokkeren: Obstructief SlaapApneu Syndroom (OSAS)
  2. Hersenen die te weinig ademhalingsprikkels geven: Centraaal SlaapApneu Syndroom (CSAS)

De schatting is dat er in Nederland zo’n 50.000 mensen last hebben van slaapapneu, waarvan minder dan de helft onder behandeling is. Aangenomen wordt dat apneu erfelijk is, maar dit betekent niet dat je het als kind al hebt, vaak komt het pas op latere leeftijd (aanname is dat dit komt door overgewicht en spierverslapping).

Als je ademstilstanden hebt, wil dat nog niet meteen zeggen dat je last hebt van slaapapneu, vaak heb je dan namelijk ook last van:

  • Ochtendhoofdpijn (door zuurstofgebrek tijdens de REM-slaap
  • Hard snurken (van het nivo dat de buren het kunnen horen
  • Droge mond (door het ademen door de mond)
  • Verstikkend gevoel (omhoog komend maagzuur)
  • Veelvuldig plassen ‘s nachts (je lichaam blijft actief, dus de urineproductie neemt niet af)
  • Onregelmatige hartslag (zuurstofgebrek)
  • Slaperigheid overdag (door de rust die niet ‘s nachts niet krijgt)
  • Nachtzweten (vooral rond schouders en nek)

Meer informatie op de website van de apneu vereniging.

UZA-artsen forceren doorbraak in heelkundige behandeling slaapapneu