Tag: cpb

Wat betekent CPB?

CPB staat voor Centraal Planbureau, een adviesorgaan voor het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken. Het CPB heeft toegang tot vertrouwelijke beleidsinformatie en kan dus een oordeel geven over de …