Tag: demografisch

Wat is een exitpoll?

Een exitpoll is een stembuspeiling Een exitpoll is een peiling van het stemgedrag van kiezers, bij het daadwerkelijke stembureau. Mensen die hebben gestemd wordt bij de uitgang gevraagd waarop …

Wat betekent NIDI?

NIDI betekent Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut Het NIDI is een onderzoeksinstituut van de KNAW en houdt zich bezig met onderzoek naar de ontwikkelingen in de omvang (en samenstelling) van …

Wat betekent Demografie?

Demografie betekent bevolkingsbeschrijving Demografie komt van de griekse woorden demos (volk) en graphoo (beschrijven). Demografie is dus het beschrijven van de bevolking. Met demografie heb je het dus over …

Wat is een Streek?

Een streek is een regio Een regio is een geografisch gebied aaneengesloten met een bepaald taalkundig, cultureel, demografisch en/of institutioneel karakter. Regio’s kunnen landstreken zijn (de Achterhoek, de Betuwe, …