Devies is een lijfspreuk

Een devies is een motto, een lijfspreuk. Het is een korte tekst die de bedoeling van iets weergeeft.