_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"www.wat-betekent.nl/wordpress","urls":{"Home":"https://www.wat-betekent.nl","Category":"https://www.wat-betekent.nl/category/bedrijfsleven/","Archive":"https://www.wat-betekent.nl/2016/05/","Post":"https://www.wat-betekent.nl/goodwill/","Page":"https://www.wat-betekent.nl/over-de-site/7-jaar-wat-betekent/","Attachment":"https://www.wat-betekent.nl/mascotte/"}}_ap_ufee


SIOD betekent Sociale inlichtingen- en opsporingsdienst

De SIOD heeft bestaan van 2002 tot en met 2011, daarna is opgegaan in de Inspectie SWZ (samen met de Arbeidsinspectie en Inspectie Werk en Inkomen. Het hoofddoel van de SIOD is de bestrijding van crimineel ondernemerschap. Lees verder…
Fiod betekent Fiscale Inlichtingen- en OpsporingsDienst

De FIOD is een opsporingsdienst van de belastingdienst en werkt aan het bestrijden van fiscale, economische en goederenfraude. Daarnaast bestrijd het georganiseerde criminaliteit en waarborgt ze de integriteit van het financiëe stelsel. Lees verder…
VGG betekent Verklaring van Goed Gedrag

De officiële afkorting is eigenlijk v.o.g. (Verklaring Omtrent het Gedrag), en is voor sommige beroepen is dit noodzakelijk (onderwijs, kinderopvang, politie, etc.). In sectoren waar met geld omgegaan wordt, of vertrouwelijke informatie, of met kinderen wordt steeds vaker een verklaring omtrent gedrag gevraagd. Lees verder…
Een proces verbaal is een akte

Een proces verbaal is een aktie waarmee een ambtenaar verslag uitbrengt over wat hij heeft verricht. In deze schriftelijke akte worden inlichtingen en verklaringen weergegeven. Lees verder…