Tag: gedemineraliseerd

Wat is demiwater?

Demiwater is gedemineraliseerd water Demiwater staat ook bekend als schoonwater: het is water dat is ontdaan van vrijwel alle verontreinigingen, zouten en mineralen. Demiwater is vooral nodig in laboratoria, …