Tag: Halbe

Wat is de halbe-heffing?

Halbe-heffing is een boete voor langstudeerders De Halbe-heffing is de langstudeerboete die is vernoemd naar de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en wetenschap: Halbe Zijlstra. De boete is van kracht …
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!