Tag: maximumprijzen

Wat betekent WGP?

WGP betekent Wet GeneesmiddelenPrijzen De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kan op basis van de WGP maximumprijzen vaststellen voor geneesmiddelen. Twee keer per jaar wordt er gekeken …