Tag: multiplay

Wat betekent MOBA?

MOBA betekent Multiplayer Online Battle Arena Een MOBA is een computerspel genre dat afgeleid is van het real-time strategy genre, het wordt soms ook wel een action real-time strategy …

Wat betekent triple-play?

Triple play betekent drie diensten Bij triple-play (of alles-in-een diensten) gaat het erom dat je zowel internet als telefoon en (digitale)televisie bij 1 aanbieder afneemt. Soms wordt het ook …