Tag: noodzakelijke

Wat betekent luchtbrug?

Een luchtbrug is een vliegtuigverbinding Men spreekt vaak over een luchtbrug als er een belegerd of geblokkeerd gebied is dat niet te bereiken is over land, maar wel via …

Wat betekent beknopt?

Beknopt betekent kort samengevat Als iets beknopt is opgeschreven dan is het heel bondig omschreven. Alleen het meest noodzakelijke wordt opgescheven. Tags: Beknopt, bond, bondig, geschreven, kort, noodzakelijke, omschreven, …