Tag: ozb

Wat betekent OZB?

OZB is Onroerendezaakbelasting OZB is in Nederland een belasting die door gemeenten wordt geheven van eigenaren en gebruikers van onroerende zaken. Onroerende zaken zijn de grond en alle daarmee …

Wat betekent VEH?

VEH betekent Vereniging Eigen Huis Vereniging Eigen Huis is een consumentenorganisatie die specifiek de belangen behartigt van woning eigenaren. Je kunt er terecht met vragen over geld, verzekeringen, juridische …