Tag: proratiseren

Wat betekent pro-rata?

Pro-rata betekent in dezelfde verhouding als iets anders Pro-rato, pro rata en naar rato worden vaak ook gebruikt om hetzelfde aan te geven. Bij de uitdrukking: “De overheadkosten worden …