Tag: prorato

Wat betekent pro-rata?

Pro-rata betekent in dezelfde verhouding als iets anders Pro-rato, pro rata en naar rato worden vaak ook gebruikt om hetzelfde aan te geven. Bij de uitdrukking: “De overheadkosten worden …
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!