Tag: rechterlijke

Wat is het kabinet?

Het kabinet is alle ministers en alle staatssecretarissen Het kabinet heeft de volgende taken: Benoemt commissarissen van de koning, burgemeesters en leden van de rechterlijke macht. Bestuurt het land …

Wat is een bierfiets?

Een bierfiets is een grote fiets met biertap Bierfietsen zijn geschikt voor 10 tot 20 personen en meestal zijn er 12 mensen daarvan aan het fietsen (de overige zitten, …