Tag: uitschrijven

Wat betekent opt-in?

Opt-in betekent met toestemming Opt-in betekent dat je toestemming hebt gegeven (expliciet en aantoonbaar) voor het ontvangen van e-mail. Dit zijn dus gewenste e-mailberichten en geen spam. Wel is …

Wat betekent BOA?

BOA betekent Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar Een BOA is een functionaris met opsporingsbevoegdheid (te denken valt aan jachtopziener, milieu-inspecteur, boswachter, etc.). Een BOA kan in dienst zijn van de politie, de …

Wat betekent opt-out?

OPT-OUT is een uitschrijfverzoek Een OPT-OUT verzoek betekent dat u zich uitschrijft voor iets. Dit komt meestal voor bij e-mail nieuwsbrieven die u ontvangt. Vaak staat er onderaan zo’n …