Tag: usenet

Wat is een thread?

Een thread is een draadje Een thread is een aantal bijdragen over een onderwerp die tesamen een discussie vormen. Op een forum of op usenet wordt er vaak gebruik …