Wat betekent conservatief?

Conservatief betekent behoudend

Conservatief is: vasthoudend aan bestaande maatschappelijke toestanden; behoudend. Het begrip “conservatisme” is afgeleid van het Latijnse conservare, dat “beschermen, in ongeschonden toestand bewaren” betekent. Het houdt vaak in dat iemand die conservatief is, alles volgens de traditie doet, dat wat men gewend is handhaven.

Laat een bericht achter

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.