Wat betekent DUO?

DUO betekent Dienst Uitvoering Onderwijs

DUO is ontstaan door de fusie tussen de IB-groep en het CFI. DUO informeert en financiert onderwijsdeelnemers en instelling en draagt zorg voor examens, op deze manier maakt DUO onderwijs mogelijk. DUO heeft een aantal taken:

pdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en – regelingen uit. In opdracht van het ministerie van VROM ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering. De hoofdtaken van DUO zijn o.a.:

  • Bekostigen van onderwijsinstellingen
  • Verstrekken van studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten
  • Innen van lesgelden en studieschulden
  • Erkennen van diploma’s, beheren Diplomabank
  • Organiseren van school- en staats- en inburgeringsexamens
  • Verzamelen en beheren van onderwijsgegevens in diverse registraties

Meer informatie over DUO is te vinden op de website.

Laat een bericht achter