Wat betekent DUO?

DUO betekent Dienst Uitvoering Onderwijs

DUO is ontstaan door de fusie tussen de IB-groep en het CFI. DUO informeert en financiert onderwijsdeelnemers en instelling en draagt zorg voor examens, op deze manier maakt DUO onderwijs mogelijk. DUO heeft een aantal taken:

pdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en – regelingen uit. In opdracht van het ministerie van VROM ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering. De hoofdtaken van DUO zijn o.a.:

  • Bekostigen van onderwijsinstellingen
  • Verstrekken van studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten
  • Innen van lesgelden en studieschulden
  • Erkennen van diploma’s, beheren Diplomabank
  • Organiseren van school- en staats- en inburgeringsexamens
  • Verzamelen en beheren van onderwijsgegevens in diverse registraties

Meer informatie over DUO is te vinden op de website.

Laat een bericht achter

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.