Wat betekent Minimumloon?

Minimumloon is het loon dat je minimaal moet ontvangen als je werkt

Het wettelijk minimumloon is het loon dat u minimaal moet ontvangen als u werkt. Vanaf 23 jaar geld dit minimumloon, voor mensen onder de 23 (vanaf 15) geld het minimumjeugdloon. De hoogte van uw bruto minimumloon is afhankelijk van hoeveel uur u werkt. Als u in deeltijd werkt, is het bruto minimumloon evenredig lager. Op uw loonstrookje staat het wettelijk minimumloon dat voor u geldt. Het minimumloon is altijd uitgedrukt als brutoloon, zonder inhouding van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen. Lees meer op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Laat een bericht achter

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.