Retail betekent wederverkoop

Retail is eigenlijk gewoon een vertaling van het Engelse retail, en men bedoelt ermee het leveren van goederen (of diensten) aan particulieren. Het is dus de detailhandel (waarbij men daar vaak alleen in goederen denkt), alleen wat breder doordat het ook om diensten gaat.