Wat betekent VCNS?

VCNS betekent Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs

De VCNS heeft als hoofdtaak: het leveren en verzorgen van basisonderwijs op protestants-christelijke grondslag. De VCNS heeft vastgestelde normen en waarden die zijn vastgelegd in een Strategisch Beleidsplan.
Medewerkers van een school zijn bepalend voor het realiseren van de gestelde doelen, hierdoor is een belangrijke taak de werkgeversrol. De scholen die aangesloten zijn bij VCNS hebben een aantal kernwaarden:

  • Bezieling voor kind en onderwijs vanuit het geloof
  • Professioneel en betrokken
  • Met respect met elkaar omgaan op basis van waarden uit de bijbel
  • Ieder mens respecteren
  • Kinderen zelfstandig en verantwoordelijk opvoeden

Meer informatie over de VCNS is te vinden op de website.

Laat een bericht achter

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.