Wat is erosie?

Erosie is slijtage van een vast oppervlak

Erosie gebeurt vooral door de werking van wind, stromend water of ijs. Ook is erosie mogelijk door vulkanisme of (meteoriet)inslagen. Het is een natuurlijk fenomeen, dat door menselijk handelen kan worden versterkt. Door het kappen van bomen of het kaal houden van de bodem kan de bodemerosie versnellen.Als op een berghelling de bomen gekapt worden kan door regenval het water sneller naar beneden stromen en meer grond wegspoelen: slijtage van de berg.

Erosie:

Laat een bericht achter

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.