Wat is Goede Vrijdag?

Goede vrijdag is een Christelijke feestdag

Goede Vrijdag is de vrijdag voor Pasen, en de dag ervoor is Witte Donderdag. Op deze dag wordt in kerkdiensten de kruisiging van Jezus herdacht. De klokken luiden voor aanvang van de dienst niet, als teken van rouw.
Goede Vrijdag wordt goed genoemd omdat de christenen geloven dat Christus’ vrijwillige dood betekende dat God zich om het menselijk lijden bekommerde en het zelf op zich nam. Belijdende rooms-katholieken eten op deze dag geen vlees.

Afbeeldingen omtrend Goede Vrijdag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. christenen noemen deze dag een Goede Vrijdag omdat ze herdenken dat Jezus op die dag Zijn leven gaf voor de zonden van alle mensen die in Hem geloven. Dat is dus juist een blijde dag in de christelijke religie en geen rouw.

  2. het is zeker wel een dag van rouw. hun Heer werd gedood.. maar de naam Goede Vrijdag is dus omdat Hij Zijn leven gaf voor hun. maar dan is het alsnog rouw

  3. Pingback: Wat betekent Pasen? - Wat betekent?

  4. De uitleg over de Goede Vrijdag berust meer op een interpretatie dan op feitelijkheid. Op Goede Vrijdag wordt traditiegetrouw het Beklag Gods gelezen. God spreekt zich uit tegenover de mensheid ‘wat heb ik in ‘s hemelsnaam verkeerd gedaan?’
    ‘Goede’ stamt af van Gode. De Goede Vrijdag is Godes Vrijdag, het is ‘de Vrijdag van God’.